Vanessa on Max’s Art Work ~ Vanessa O dziełach Maxa

“Max did not paint or draw over the past two years. He couldn’t find the time or the peace to do it. He only ever did abstract art. Totally abstract art and rarely colour as he was colour blind. No one at all, except myself and his sister, have any of his art work. He never gave it to anyone. It was far too personal. Any art you have seen anywhere on line is not his.”

W związku z pojawieniem się w sieci obrazów Maxa Spiersa na sprzedaż, Vanessa Bates prostuje nieprawdziwość tych informacji.„Max nie malował i nie rysował od ponad 2 lat. Nie mógł znaleźć na to ani czasu, ani spokoju. Wykonywał tylko abstrakcyjne dzieła. Absolutnie abstrakcyjne wykonanie z minimalną domieszką koloru, ponieważ Max był daltonistą. Nikt poza mną i jego siostrą nie znajduje się w posiadaniu jakichkolwiek jego prac. Nigdy nikomu nie podarował swoich prac, gdyż miały dla niego zbyt osobiste znaczenie. Jakąkolwiek pracę artystyczną, którą widzieliście w Internecie, a której przypisuje się autorstwo Maxa – nie jest jego dziełem.”

“I want to let you who care, and I know there are a lot of us, that Max’s art was complex and precise. Detailed and alive. If you know modern art you will know Miro. When Max was born I put postcards of Miro around his Moses basket. Strangely enough his art followed that style. He was only a month old before those cards were removed. I’m just saying his art is unmistakable It’s him. Not pretty. Complex and raw.”

Piszę do tych, którym zależy na Maxie, a jest was wielu. Dzieła artystyczne Maxa są złożone i wyjątkowe. Dokładnie przemyślane i pełne życia. Jeśli znacie sztukę współczesną to pewnie słyszeliście o Miro. Kiedy Max się urodził, rozłożyłam kartki z dziełami Miro wokół jego posłania. O dziwo sztuka Maxa idealnie wpasowuje się w ten styl. Max miał zaledwie miesiąc, kiedy te kartki zostały sprzątnięte. Mam na myśli, że jego sztuka odzwierciedla jego samego i jest jedyna w swoim rodzaju/ niepowtarzalna. Nie da się jej pomylić z innymi. Jest złożona i doskonała.”

~ Vanessa Bates

February 22, 2017

22 lutego 2017

THIS is Max’s lovely art work.

To jest przepiękne dzieło Maxa.

7 thoughts on “Vanessa on Max’s Art Work ~ Vanessa O dziełach Maxa”

 1. I want to let you who care. And I know there are a lot of us. That Max’s art was complex and precise. Detailed and alive. If you know modern art you will knowMiro. When max was born I put postcards of miro around his Moses basket. Strangely enough his art followed that style. He was only a month old before those cards were removed. I’m just saying his art is unmistakable It’s him. Not pretty. Complex and raw

  1. Hi Vanessa,
   I feel compelled to get in touch with you but I’m not 100% sure why. just last night I came across an article about Max’s death and I can’t apologize enough for what I’m about to say, but I had never heard of him before last night. but as soon as I heard him speak on the first interview I watched, I felt such peace within myself I didn’t know how to handle it and I’m actually tearing up right now because I feel like since I was born I’ve known that something was up and I honestly feel like now I know what that feeling is.
   Right now I feel like I want to expose everyone to this amazing and beautiful information but I feel a tightening in my chest when I think about it because I don’t think everybody’s ready. your son was a beautiful person. IS a beautiful person . I guess I felt compelled to contact you because you are the closest thing to him. I apologize for the rambling I really had no idea what I was going to say to you and I’m not sure if it’s something that you hear all the time but I would love to be able to obtain more information beyond his website.I was drawn here for a reason and I feel like I’ve always felt inside of me everything that he was talking about in that interview. It made so much sense. I had to stop halfway through, because i was tired and it was very late, and take a nap so I could watch the rest of it sooner than the next morning. I slept for an hour and watched the last 35 minutes.
   Once again I’m sorry about the rambling I hit the microphone button and just started talking. thank you so much for all that you have done and continue to do for your son. I’m extremely enlightened and I don’t even know how to express what I feel inside of me right now but it’s no longer fear I no longer question why I have such strange intuition about things especially numbers. It’s all starting to make sense. I look forward to spending a lot of time researching the fascinating life of Max and all he knew.
   I hope you have a nice day and Thank you for taking the time to read this. 💚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *