Yarusha’s Thoughts on Maxwell- Refleksje Yorushy na temat Maxwella

Yarusha recently contacted me wanting to share some experiences she had regarding Maxwell.  The events that she shared and their synchronicities with Max are undeniable.  She speaks truly from the heart and I wanted to share her events and especially her lovely words. I know Max would approve of this wholeheartedly.

Thank you kindly Yarusha ~ Rosette

Niedawno skontaktowała się ze mną Yarusha i chciała opowiedzieć o przeżyciach, jakie miała w związku z Maxwellem. Wydarzenia, jakimi chciała się podzielić i ich synchroniczność z Maxem są niezaprzeczalne. Przemawia z głębi serca i chciałabym podzielić się jej doświadczeniami, a szczególnie jej słowami pełnymi miłości. Wiem, że Max by to poparł całym sercem.

Bardzo Ci dziękuję, Yarusha ~ Rosette

max

The death of Max Spiers impacted me in a way I did not expect. I knew he was special and  I listened to many of his interviews. He spoke truths that resonated with My soul. I did not know Max on a personal level, but when he died I knew deep down inside that his purpose and mission was far greater than I had realized.  I truly feel that Max Spiers was a here to protect us,  and still is even if he has passed.

I spoke out to Max the day I learned of his death . I was angry, sad , and disappointed he would no longer be here to share with us what he knew. I asked him to communicate with me. I asked for him to continue the dialogue he was having with us. I thanked him for all he had done , how generous he had been, with all that he had given of himself.

In the days that followed Max’s death I began to experience synchronistic messages , that were very much related to what Max so often spoke of.  When ever I would experience these magical moments I would tune into myself and listen to the messages I received from within.  Each time a clear and direct feeling would run through me, letting me know that my heart is my compass. And that if I ever want to communicate with Max, go to my heart and speak to him, he lives there, he lives  inside the hearts of those who are connected to him. And so that is what I did , and I still do. I speak to him through my heart.

He reminds me that I and all human beings are brilliantly powerful , but we don’t know where the power comes from. He says the power comes from the gem that is in the center of our chests. It is a buried treasure that has been suppressed by those who know our actual power. All the effort they have put into  creating a world that is built to distract us from ever knowing the miracle  of our hearts, is done because they are afraid of what we can do if we are to awaken to our own heart. But it is up to us to do the work. To heal our hearts, listen to our hearts, love our hearts , nourish out hearts, and protect our hearts. This is an ongoing job that is our only true purpose. To use our gift, it is why we are here.

Max spoke so often of the Heart being our Earth. I remember a few days after his death seeing a beautiful rainbow, I automatically thought it was sent from him. When I looked at the rainbow I received a clear message that the Quickest way and deepest way to heal and nourish one’ s heart is to be with the earth. To be with nature, trees, flowers, grass, the clouds, water , and animals, this is what awakens your core. This is why they are destroying out Earth- our Heart. This is why we have to save our earth. He wants us to know when ever we connect with our hearts we are strengthening our Mother Earth. We make her stronger.

I believe Max Spiers is truly connected with The Christ energy, and he is accessible at any time. I believe you can find him in your heart, you can feel his spirit. His soul is big, it is full of strength courage, wisdom, and love. If you quiet your mind and make yourself still you can feel him, your heart will know too.

Yarusha

September 16, 2016

(You can reach Yarusha at [email protected])

POLISH TRANSLATION

Śmierć Maxa Spiersa dotknęła mnie w nieoczekiwany sposób. Wiedziałam, że był szczególny i słuchałam wielu z nim wywiadów. Mówił prawdę, która rezonowała z moja duszą. Nie znałam Maxa osobiście, ale kiedy zmarł zdałam sobie sprawę, że jego cel i misja były o wiele większe niż mi się początkowo wydawało. Naprawdę poczułam, że Max tu był, by nas chronić. Nadal to robi, mimo że nie ma go już wśród nas.

Zwróciłam się do Maxa w dniu jego śmierci. Byłam zła, smutna i zawiedziona, że nie ma go już tutaj i nie może dzielić się z nami swoja wiedzą. Poprosiłam go o kontakt ze mną. Poprosiłam, by kontynuował dialog, jaki z nami prowadził. Podziękowałam za wszystko, co zrobił, za jego szczodrość w dawaniu z siebie.

Przez kolejne dni po śmierci Maxa zaczęłam otrzymywać synchronistyczne wiadomości, ściśle powiązane z tematami często przez niego poruszanymi. W momencie kiedy przezywałam te magiczne momenty, dostrajałam się do mojego wnętrza i wsłuchiwałam się w wiadomości od niego. Za każdym razem ogarniało mnie jasne i konkretne uczucie wskazujące, że moim kompasem jest moje serce. Jeśli kiedykolwiek zechcę skontaktować się z Maxem, mam wejść w pole mojego serca i mówić do niego, bo on tam przebywa, jest w sercach tych, którzy są z nim połączeni. Tak więc zrobiłam i nadal robię. Mowię do niego sercem.

Przypomina mi, że ja i wszyscy inni ludzie posiadamy potężną moc, ale nie wiemy, skąd ona pochodzi. Twierdzi, że moc pochodzi z klejnotu wewnątrz naszych piersi. To ukryty skarb, stłumiony przez znających naszą rzeczywistą moc. Włożyli duży wysiłek w stworzenie rzeczywistości mającej na celu odwrócić naszą uwagę od poznania cudu naszych serc, gdyż boja się tego, co moglibyśmy zrobić budząc się na siłę naszych serc. Ale to my musimy wykonać pracę. Uzdrowić nasze serca, słuchać ich, kochać, odżywiać je i chronić. To nieustające zadanie i nasz jedyny prawdziwy cel. Jesteśmy tu po to, by używać naszego daru.

Max tak często mówił o Ziemi jako o Sercu. Pamiętam, że kiedy w kilka dni po jego śmierci zobaczyłam piękna tęczę, automatycznie pomyślałam, że przysłał ją on. Kiedy spojrzałam na tęczę, otrzymałam wiadomość, że najszybszym i najgłębszym sposobem na uzdrowienie i zasilenie serca jest bycie z Ziemią. Przebywanie na łonie natury, w otoczeniu drzew, kwiatów, trawy, chmur, wody i zwierząt budzi twoje centrum. Dlatego niszczą naszą Ziemie/Serce. Dlatego my musimy ocalić naszą Ziemię. Chciał nam przekazać, że zawsze kiedy łączymy się z naszymi sercami, wzmacniamy Matkę Ziemię. Staje się silniejsza.

Wierzę, że Max Spiers jest głęboko połączony ze świadomością chrystusową i jest dostępny w każdym momencie. Wierzę, że możesz odnaleźć go w swoim sercu, możesz poczuć jego ducha. Jego dusza jest wielka, pełna siły, odwagi, wiedzy i miłości. Kiedy uspokoisz umysł i wejdziesz w ciszę możesz go poczuć. Twoje serce też go rozpozna.

Yarusha

16 września 2016

(Możesz napisać do Yarushy na [email protected])

Another synchronistic message.

Jeszcze jedna synchronistyczna wiadomość.

untitled

This Tarot Card truly reminds me of him.

Ta karta tarota bardzo mi go przypomina.

strength

I saw this the week of his death. I think it speaks for itself.

Zobaczyłam to w tygodniu jego śmierci. Mówi samo za siebie.

heart

Rainbow which is associated with Max. I saw this the week of his death. I thought of him and that it was connected to him.

 

rain

Heart shaped cloud. I looked up at the sky. Had been thinking of Max. I asked for a sign from him.

Chmura w formie serca. Spojrzałam na niebo. Myślałam o Maxie. Prosiłam o znak od niego.

sky

Yarusha sent me two more pics associated with Max that she came across lately. We wanted to share with all of you.

9/19/2016

Max’s symbol, the Red Rose.

Yarusha przysłała mi jeszcze dwa zdjęcia związane z Maxem, na które natknęła się ostatnio. Chcemy się nimi z wami podzielić.

9/19/2016

Symbol Maxa, Czerwona Róża.

unnamed

It’s all about Protecting the Heart.

Wszystko po to, by Chronić Serce.

n

 

2 thoughts on “Yarusha’s Thoughts on Maxwell- Refleksje Yorushy na temat Maxwella”

 1. I’m reading this, and I feel happy, so happy!
  You don’t need symbols.
  This is all true. You need to believe!
  First I was sad, ’cause I was reading post about his family.. and now I see this post from Yarusha..
  It’s amazing like a miracle.
  Yarusha it’s all true!
  From your post – the most important: “He reminds me that I and all human beings are brilliantly powerful , but we don’t know where the power comes from. He says the power comes from the gem that is in the center of our chests. It is a buried treasure that has been suppressed by those who know our actual power. All the effort they have put into creating a world that is built to distract us from ever knowing the miracle of our hearts, is done because they are afraid of what we can do if we are to awaken to our own heart. But it is up to us to do the work. To heal our hearts…” AND HELP EACH OTHER! (’cause we are all in). ?

 2. These men become more powerful in the life to come. Their Spirit of Oneness grows forever. Zzzz and up again. Blessings and guidance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *