End of Year Reflection~ REFLEKSJA NA KONIEC ROKU

Have an awesome Christmas Eve, or what ever celebratory name you give it or don’t give it. Either way, enjoy yourselves, be happy and give that happiness to others and create as much love as you possibly can.

So much unraveling of mysteries seems to have gone on this year and I’m proud to have the friends I do on FB. There are so many supportive, intuitive and perceptive people who have taught me so much and this experience wouldn’t be as great as it is without you; not even close.

Whatever this time of year really stands for doesn’t make any difference to how I personally feel. It’s a time to reflect back at a year gone by and learn from the experience we’ve had. Thank everything that has come into your life, no matter how you perceive it to be now. It came with the inherent intention of showing you something extraordinary profound about YOURSELF. 
Where ever you are and what ever your doing, you’re never EVER alone. You’re connection to ‘centre’ or ‘source’ is infinite and richer than we can imagine… Never forget it.

Usually around ‘Christmas’ time the ‘elite’ try and pull some trick or slip in a new law, as this time of year is the perfect diversion, with everybody rushing around and focusing on the flashing lights.
Keep your eyes wide open…

I’m grateful and I appreciate everyone on here.. There are so many special people gathering at this time, and we all made a deal we’d do this aeons and aeons ago, and we did it. 
I’m prouder to be here now, than I ever have Been. 
Thank you.

~Max Spiers

December 24, 2015

Photo- Full Moon in Cancer, above Canterbury Cathedral, with some perfect reflections.

POLISH TRANSLATION

Życzę ci wspaniałej Wigilii, czy jakkolwiek byś to święto nazwał bądź też nie nazwał. W każdym razie baw się dobrze, bądź szczęśliwy i daj szczęście innym – stwórz tyle miłości, ile tylko jesteś w stanie.

W mijającym roku było bardzo dużo odkrywania tajemnic jestem dumny z posiadania takich przyjaciół na facebooku. To wspierający, obdarzeni intuicją i dużo postrzegający ludzie, od których wiele się nauczyłem i obecne doświadczanie nie byłoby takie wspaniałe bez was, nawet w przybliżeniu.

Dla mnie osobiście nie ma znaczenia, co ten okres roku miałby rzeczywiście reprezentować. To czas na spojrzenie wstecz na mijający rok i wyciagnięcie wniosków z doświadczeń, jakie nas spotkały. Podziękuj wszystkiemu, co przyszło do twojego życia, niezależnie od tego, jak to teraz postrzegasz. Przyszło z nieodłączną intencją pokazania ci czegoś niezwykle głębokiego o tobie SAMYM.

Gdziekolwiek byś był i cokolwiek byś robił, NIGDY nie jesteś sam. Twoje połączenie z „centrum” czy „źródłem” jest nieskończone i bogatsze niż możemy to sobie wyobrazić… Nigdy o tym nie zapominaj.

Zwykle w okresie „Świąt Bożego Narodzenia”, który jest czasem odwróconej uwagi – wszyscy gorączkowo przygotowują się do świąt i są skoncentrowani na migających światełkach – „elita” próbuje przeprowadzić jakieś sztuczki, wśliznąć jakąś nową ustawę. Miej oczy szeroko otwarte.

Jestem wdzięczny i doceniam wszystkich tutaj… W tym momencie jest tylu wyjątkowych ludzi skupionych wokół mnie, a wszyscy umówiliśmy się eony temu, że tak zrobimy i zrobiliśmy.

Jestem bardziej dumny, że jestem tutaj teraz niż Byłem kiedykolwiek przedtem.

Dziękuję

~Max Spiers

24 grudnia 2015

3 thoughts on “End of Year Reflection~ REFLEKSJA NA KONIEC ROKU”

  1. deepest sympathy to max family, I have been following max for some years now and he was the most honest and trustworthy and beautiful person who had no choice but to continue with his mission on this planet. I learnt a lot from him and intend to keep his name alive and share his good work with humanity. he’s only resting and I have no doubt his good work will continue in others and together we can make this world a beautiful place for our children and their future…stay safe x RIP Max..Realms of Infinite Possibilities

  2. Hi Vanessa,
    I am immensely touched after reading what happened to your beloved son. I have since read so much about him and wished I had a chance to meet this beautiful person. I would like to wish you the best of luck with your investigation in to Max’s death – do not give up – keep your head up as justice will happen, you must believe that. Kind regards, Maz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *