Leo- the Father and the Giver~ LEW – OJCIEC I DAWCA

To continue on from the last post which was Aries, the next fire sign that comes is Leo. The life giving sun that shines in the sky giving life pure life force out to anyone who will absorb it. 
The Sun Tarot Card— On July 22, the Sun enters Leo, the sign of the zodiac associated with the strength card of the tarot. Leo is the lion, an animal whose image and myth permeates Western culture. But most don’t know or associate Leo with the Namean Lion.

The Nemean lion was a vicious ‘monster in Greek mythology that lived at Nemea. (Namea being a Greek city).It was eventually killed by Hercules. It could not be killed with mortals’ weapons because its golden fur was impervious to attack. Its claws were sharper than mortals’ swords and could cut through any armour.
Leo, with its majesty and golden mane, is ruled by the Sun, associated with the tarot card of the same name.

Kontynuując wpis o Baranie, następnym znakiem żywiołu ognia jest Lew. Życiodajne Słońce świecące na niebie daję czystą siłę życiową każdemu, kto będzie chciał ją pobrać.

Karta Słońce w tarocie – 22 lipca Słońce wchodzi w znak Lwa, odpowiadającemu karcie siły. Wizerunek i mit lwa przenika kulturę Zachodu. Jednak większość nie wie lub nie łączy Lwa z Lwem Nemejskim.

Lew Nemejski to groźny potwór greckiej mitologii zamieszkujący Nemeę. (Nemea to greckie miasto). Ostatecznie został zabity przez Herkulesa. Nie można go było zabić bronią ludzką, gdyż jego złota sierść była odporna na ataki. Jego pazury były ostrzejsze niż miecze śmiertelników i przecinały każdą zbroję.

Majestatyczny Lew ze złota grzywą podlega Słońcu, kojarzonemu z karta o tej samej nazwie.

10366194_10206983722849963_4935526774646367504_n


Along with ‘The Sun’ card; The ‘Strength’ card is also associated with Leo and is symbolic of Hercules’ victory over The Namean. 
This connection between The Namean Lion and Hercules’ subsequent subduing of it,is symbolic of Leo being and representing strength in every way. 
Leo is the Father and giver.

~Max Spiers

December 30, 2015

Wraz z kartą Słońca, Moc również jest kojarzona z Lwem i symbolicznie przedstawia zwycięstwo Herkulesa nad Lwem Nemejskim.

To powiązanie między Lwem Nemejski i ujarzmieniem go przez Herkulesa jest symbolem Lwa jako przedstawiciela siły w każdej formie.

Lew jest Ojcem i dawcą.

~Max Spiers

30 grudnia 2015

2 thoughts on “Leo- the Father and the Giver~ LEW – OJCIEC I DAWCA”

  1. I have listened to Max Spier’s information and videos with great interest for some time . Recently for 5 days in a row, I was faced with the word ‘Leo’ in various locations and could not figure for the life of me why I was coming across this.

    This evening, I was reading his website and came across his words on Leo- the Lion, the Father & Giver, source of strength.

    Thank you for explaining it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *