All of This Plane You Created- TY STWORZYŁEŚ WSZYSTKO NA TYM PLANIE

ALL OF THIS PLANE YOU CREATED. That is why reality would not be here if it weren’t for you. The animals are beloved, they have been given the breath of life through you, their creators. The flowers are beloved, for they have the infinite patterns of your beauty in them . . . all life does. And it is all because of you.

Who are you? You are the great Gods of light, the great creators of all life. You are the grand, infinite thought, magnified and lowered into creative matter. You are a piece of God, the forever thought, the infinite now,experiencing the form called humanity. You are a fraction of ‘God’ manifested as man to continue the expansion of thought into forever… And ever.

So when pondering this, the thought of the parasites that are attempting to usurp the HEArt that you live on become literally less than nothing.
So we just ‘think’ them out of existence.

That’s what we do then…

~Max Spiers

June 26, 2016

POLISH TRANSLATION

NA TYM PLANIE STWORZYŁEŚ WSZYSTKO. Czyli dlaczego nie byłoby rzeczywistości, gdyby nie wy. Zwierzęta są nam drogie, bo otrzymały oddech życia dzięki wam, ich stwórcom. Kwiaty są nam drogie, bo zawierają wzorce waszego nieskończonego piękna… Tak jak wszystko, co żyje. To wszystko dzięki wam.

Kim jesteście? Jesteś wielkimi Bogami światła, wielkimi stworzycielami życia. Jesteście wspaniałą, nieskończoną myślą, wzmocniona i obniżoną do twórczej materii. … jesteście częścią Boga, wiecznej myśli, nieskończoną teraźniejszością doświadczającą bycia człowiekiem. Jesteś odłamkiem Boga zmanifestowanym jako człowiek po to, by kontynuować ekspansję myśli w nieskończoność… Na zawsze.

Wziąwszy to pod uwagę, koncept pasożytów usiłujących uzurpować SERCE, dzięki któremu żyjesz, staje się dosłownie niczym.

Po prostu „wy-myślmy” ich z naszego istnienia.

Tak zróbmy…

~Max Spiers

26 czerwca 2016

3 thoughts on “All of This Plane You Created- TY STWORZYŁEŚ WSZYSTKO NA TYM PLANIE”

  1. This is so powerful and pure Truth. Thank you so much for sharing Max’s words with us. He has become a teacher of mine and I know his words are true because they’ve activated parts of my consciousness that have been dormant and waiting for the spark to awaken. Max is that spark in my life, and just because his body is gone doesn’t mean he’s not still with us, teaching and loving. Thank you.

  2. Are these posted from maxs facebook page? Can you say when he wrote these because they all look like after death. Just a suggestion. Hard to know when its written. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *