Family ~ Becky’s Memories of Maxwell Rodzina ~ Wspomnienia Becky o Maxwellu

This website is all about Max. And what better way to show who he really is than to share glimpses into his family life. He has a wonderful family. I know his mom and sister and you can’t find too kinder more genuine and loving souls.

Thank you Becky so much for sharing these precious moments with us! ~ Rosette

Becky’s comments and thoughts below….

Na tej stronie chodzi o Maxa. A jak lepiej pokazać kim jest niż dzieląc się chwilami z życia rodzinnego. Ma wspaniałą rodzinę. Znam jego mamę i siostrę i trudno o bardziej autentyczne i kochające osoby.

Becky, dziękuję za podzielenie się tymi cennymi chwilami z nami! ~ Rosette

Komentarze i refleksje Becky poniżej…

First picture Max is about 20.  We were on holiday in Big Bear with his son Jack.  It was a lovely time in his life. He was still with the love of his life Nicola who he was with for 10 years,  the one woman he truly loved and he was happy.

Na pierwszym zdjęciu Max ma ok. 20 lat. Byliśmy na wakacjach w Big Bear z jego synem Jackiem. To był wspaniały czas w jego życiu. Nadal był z miłością swojego życia, Nicolą, z którą był w związku przez 10 lat. Była jedyną kobieta, którą naprawdę kochał – był szczęśliwy.

14429547_1084484728271854_884081615_n

Second one Max in the snow he’s about 9 so I would of been only 1.  It was in our home in Brighton that’s about all I know.

Na drugim zdjęciu, na śniegu, Max ma ok. 9 lat, więc ja mam zaledwie roczek. Zdjęcie zostało zrobione koło naszego domu w Brighton – to wszystko co wiem o tym zdjęciu.

14409115_1084484758271851_1456576970_n

Same with number 3 except summer time in Brighton he was 8 or 9.

To samo ze zdjęciem numer 3, z tą różnicą, że było lato i miał wtedy 8 czy 9 lat.

14389808_1084484768271850_808755085_n

Number four Max on Sports day at school which he hated. My Nana took the picture. He was very close to our Nana. I hope he’s with her now.  She was an amazing woman who loved him madly.

Numer cztery to Max podczas Dnia Sportu w szkole, której nie znosił. Zdjęcie zrobiła moja babcia. Był bardzo blisko z naszą babcią. Mam nadzieję, że teraz jest z nią. Była wspaniałą kobieta i kochała go do szaleństwa.

14397891_1084484784938515_1683950367_n

Last one, me, Max, Mum and our baby brother Josh who was born 3 months early and almost died.  So this is when he first came out of the hospital. He was so small my mum kept losing him in that little sleeping bag he’s in.  Max and I where so close as children (and adults) we didn’t like the idea of Josh coming home.  The first thing I did was smack him (I was 2).  So Max and I stuck together. I wanted to be just like him.

Na ostatnim zdjęciu jestem ja, Max, Mama i nasz malutki braciszek Josh, który urodził się 3 miesiące za wcześnie i prawie umarł. Zdjęcie zostało zrobione zaraz po jego wyjściu ze szpitala. Był tak malutki, że znikał w beciku, w którym jest zawinięty. Max i ja byliśmy bardzo blisko jako dzieci (i jako dorośli) i nie podobało nam się, że w domu pojawił się Josh. Pierwszą rzeczą, jaka zrobiłam, to uderzyłam go (miałam 2 lata). Tak więc Max i ja trzymaliśmy się razem. Chciałam być taka jak on.

14429238_1084484828271844_1382944577_n

Becky with her big brother Max.

Becky ze swoim starszym bratem.

14100263_1064096666977327_4135551809584870864_n

Max and Becky- best buddies.

Max i Becky – najlepsi kumple.

14054180_1064096660310661_5458301309160362088_n

Yes we’re a nutty bunch. When Max was younger he was really into wrestling.  And we have a home movie of Max at about 14,  me about 7,  Max was doing wrestling moves with a family friend and he had Max in a head lock.  All you see is me come running from out of nowhere jump on this guys back screaming at the top of my lungs get off my brother or I will kill you! Max just starts laughing his ass off and the family friend looked terrified it’s really funny to watch.

Tak, byliśmy zwariowana gromadką. Kiedy Max był młodszy, fascynował się zapasami. Mamy film, na którym Max ma ok. 14 lat, ja 7 i Max ćwiczy zapasy z przyjacielem rodziny i akurat trzymał Maxa chwytem za głowę. Wtedy wyskakuje znikąd, wskakuje facetowi na plecy drąc się wniebogłosy, żeby puścił mojego brata albo go zabiję! Max zaczyna się śmiać, a znajomy jest wygląda na przestraszonego. Bardzo fajnie się to ogląda.

13939327_1064096663643994_4457251427438646485_n

Becky and baby brother Josh.

Becky i młodszy brat Josh.

1016182_10200741382915366_1364690467_n

I wonder which is the tall one in the family? 🙂

Kto jest najwyższy w rodzinie?

12289636_911034848950177_6319131642357193754_n

Maxwell and his younger brother Joshua.

Maxwell i jego młodszy brat Joshua.

11209625_10205451706750518_5518768419815098735_n

Maxwell with his loves, sister Becky and niece Abby.

Maxwell ze swoją ukochaną siostrą Becky i siostrzenicą Abby.

13781786_1036017383118589_4395987311988225890_n

Becky and her Max.

Becky i jej Max.

13710047_1038269126226748_242393769509567655_n

And Nicola and Abby.

Nicola i Abby.

14429653_1085190978201229_903841327_n

 

 

 

 

 

Yarusha’s Thoughts on Maxwell- Refleksje Yorushy na temat Maxwella

Yarusha recently contacted me wanting to share some experiences she had regarding Maxwell.  The events that she shared and their synchronicities with Max are undeniable.  She speaks truly from the heart and I wanted to share her events and especially her lovely words. I know Max would approve of this wholeheartedly.

Thank you kindly Yarusha ~ Rosette

Niedawno skontaktowała się ze mną Yarusha i chciała opowiedzieć o przeżyciach, jakie miała w związku z Maxwellem. Wydarzenia, jakimi chciała się podzielić i ich synchroniczność z Maxem są niezaprzeczalne. Przemawia z głębi serca i chciałabym podzielić się jej doświadczeniami, a szczególnie jej słowami pełnymi miłości. Wiem, że Max by to poparł całym sercem.

Bardzo Ci dziękuję, Yarusha ~ Rosette

max

The death of Max Spiers impacted me in a way I did not expect. I knew he was special and  I listened to many of his interviews. He spoke truths that resonated with My soul. I did not know Max on a personal level, but when he died I knew deep down inside that his purpose and mission was far greater than I had realized.  I truly feel that Max Spiers was a here to protect us,  and still is even if he has passed.

I spoke out to Max the day I learned of his death . I was angry, sad , and disappointed he would no longer be here to share with us what he knew. I asked him to communicate with me. I asked for him to continue the dialogue he was having with us. I thanked him for all he had done , how generous he had been, with all that he had given of himself.

In the days that followed Max’s death I began to experience synchronistic messages , that were very much related to what Max so often spoke of.  When ever I would experience these magical moments I would tune into myself and listen to the messages I received from within.  Each time a clear and direct feeling would run through me, letting me know that my heart is my compass. And that if I ever want to communicate with Max, go to my heart and speak to him, he lives there, he lives  inside the hearts of those who are connected to him. And so that is what I did , and I still do. I speak to him through my heart.

He reminds me that I and all human beings are brilliantly powerful , but we don’t know where the power comes from. He says the power comes from the gem that is in the center of our chests. It is a buried treasure that has been suppressed by those who know our actual power. All the effort they have put into  creating a world that is built to distract us from ever knowing the miracle  of our hearts, is done because they are afraid of what we can do if we are to awaken to our own heart. But it is up to us to do the work. To heal our hearts, listen to our hearts, love our hearts , nourish out hearts, and protect our hearts. This is an ongoing job that is our only true purpose. To use our gift, it is why we are here.

Max spoke so often of the Heart being our Earth. I remember a few days after his death seeing a beautiful rainbow, I automatically thought it was sent from him. When I looked at the rainbow I received a clear message that the Quickest way and deepest way to heal and nourish one’ s heart is to be with the earth. To be with nature, trees, flowers, grass, the clouds, water , and animals, this is what awakens your core. This is why they are destroying out Earth- our Heart. This is why we have to save our earth. He wants us to know when ever we connect with our hearts we are strengthening our Mother Earth. We make her stronger.

I believe Max Spiers is truly connected with The Christ energy, and he is accessible at any time. I believe you can find him in your heart, you can feel his spirit. His soul is big, it is full of strength courage, wisdom, and love. If you quiet your mind and make yourself still you can feel him, your heart will know too.

Yarusha

September 16, 2016

(You can reach Yarusha at [email protected])

POLISH TRANSLATION

Śmierć Maxa Spiersa dotknęła mnie w nieoczekiwany sposób. Wiedziałam, że był szczególny i słuchałam wielu z nim wywiadów. Mówił prawdę, która rezonowała z moja duszą. Nie znałam Maxa osobiście, ale kiedy zmarł zdałam sobie sprawę, że jego cel i misja były o wiele większe niż mi się początkowo wydawało. Naprawdę poczułam, że Max tu był, by nas chronić. Nadal to robi, mimo że nie ma go już wśród nas.

Zwróciłam się do Maxa w dniu jego śmierci. Byłam zła, smutna i zawiedziona, że nie ma go już tutaj i nie może dzielić się z nami swoja wiedzą. Poprosiłam go o kontakt ze mną. Poprosiłam, by kontynuował dialog, jaki z nami prowadził. Podziękowałam za wszystko, co zrobił, za jego szczodrość w dawaniu z siebie.

Przez kolejne dni po śmierci Maxa zaczęłam otrzymywać synchronistyczne wiadomości, ściśle powiązane z tematami często przez niego poruszanymi. W momencie kiedy przezywałam te magiczne momenty, dostrajałam się do mojego wnętrza i wsłuchiwałam się w wiadomości od niego. Za każdym razem ogarniało mnie jasne i konkretne uczucie wskazujące, że moim kompasem jest moje serce. Jeśli kiedykolwiek zechcę skontaktować się z Maxem, mam wejść w pole mojego serca i mówić do niego, bo on tam przebywa, jest w sercach tych, którzy są z nim połączeni. Tak więc zrobiłam i nadal robię. Mowię do niego sercem.

Przypomina mi, że ja i wszyscy inni ludzie posiadamy potężną moc, ale nie wiemy, skąd ona pochodzi. Twierdzi, że moc pochodzi z klejnotu wewnątrz naszych piersi. To ukryty skarb, stłumiony przez znających naszą rzeczywistą moc. Włożyli duży wysiłek w stworzenie rzeczywistości mającej na celu odwrócić naszą uwagę od poznania cudu naszych serc, gdyż boja się tego, co moglibyśmy zrobić budząc się na siłę naszych serc. Ale to my musimy wykonać pracę. Uzdrowić nasze serca, słuchać ich, kochać, odżywiać je i chronić. To nieustające zadanie i nasz jedyny prawdziwy cel. Jesteśmy tu po to, by używać naszego daru.

Max tak często mówił o Ziemi jako o Sercu. Pamiętam, że kiedy w kilka dni po jego śmierci zobaczyłam piękna tęczę, automatycznie pomyślałam, że przysłał ją on. Kiedy spojrzałam na tęczę, otrzymałam wiadomość, że najszybszym i najgłębszym sposobem na uzdrowienie i zasilenie serca jest bycie z Ziemią. Przebywanie na łonie natury, w otoczeniu drzew, kwiatów, trawy, chmur, wody i zwierząt budzi twoje centrum. Dlatego niszczą naszą Ziemie/Serce. Dlatego my musimy ocalić naszą Ziemię. Chciał nam przekazać, że zawsze kiedy łączymy się z naszymi sercami, wzmacniamy Matkę Ziemię. Staje się silniejsza.

Wierzę, że Max Spiers jest głęboko połączony ze świadomością chrystusową i jest dostępny w każdym momencie. Wierzę, że możesz odnaleźć go w swoim sercu, możesz poczuć jego ducha. Jego dusza jest wielka, pełna siły, odwagi, wiedzy i miłości. Kiedy uspokoisz umysł i wejdziesz w ciszę możesz go poczuć. Twoje serce też go rozpozna.

Yarusha

16 września 2016

(Możesz napisać do Yarushy na [email protected])

Another synchronistic message.

Jeszcze jedna synchronistyczna wiadomość.

untitled

This Tarot Card truly reminds me of him.

Ta karta tarota bardzo mi go przypomina.

strength

I saw this the week of his death. I think it speaks for itself.

Zobaczyłam to w tygodniu jego śmierci. Mówi samo za siebie.

heart

Rainbow which is associated with Max. I saw this the week of his death. I thought of him and that it was connected to him.

 

rain

Heart shaped cloud. I looked up at the sky. Had been thinking of Max. I asked for a sign from him.

Chmura w formie serca. Spojrzałam na niebo. Myślałam o Maxie. Prosiłam o znak od niego.

sky

Yarusha sent me two more pics associated with Max that she came across lately. We wanted to share with all of you.

9/19/2016

Max’s symbol, the Red Rose.

Yarusha przysłała mi jeszcze dwa zdjęcia związane z Maxem, na które natknęła się ostatnio. Chcemy się nimi z wami podzielić.

9/19/2016

Symbol Maxa, Czerwona Róża.

unnamed

It’s all about Protecting the Heart.

Wszystko po to, by Chronić Serce.

n