Category Archives: Family~ Rodzina

Family ~ Becky’s Memories of Maxwell Rodzina ~ Wspomnienia Becky o Maxwellu

This website is all about Max. And what better way to show who he really is than to share glimpses into his family life. He has a wonderful family. I know his mom and sister and you can’t find too kinder more genuine and loving souls.

Thank you Becky so much for sharing these precious moments with us! ~ Rosette

Becky’s comments and thoughts below….

Na tej stronie chodzi o Maxa. A jak lepiej pokazać kim jest niż dzieląc się chwilami z życia rodzinnego. Ma wspaniałą rodzinę. Znam jego mamę i siostrę i trudno o bardziej autentyczne i kochające osoby.

Becky, dziękuję za podzielenie się tymi cennymi chwilami z nami! ~ Rosette

Komentarze i refleksje Becky poniżej…

First picture Max is about 20.  We were on holiday in Big Bear with his son Jack.  It was a lovely time in his life. He was still with the love of his life Nicola who he was with for 10 years,  the one woman he truly loved and he was happy.

Na pierwszym zdjęciu Max ma ok. 20 lat. Byliśmy na wakacjach w Big Bear z jego synem Jackiem. To był wspaniały czas w jego życiu. Nadal był z miłością swojego życia, Nicolą, z którą był w związku przez 10 lat. Była jedyną kobieta, którą naprawdę kochał – był szczęśliwy.

14429547_1084484728271854_884081615_n

Second one Max in the snow he’s about 9 so I would of been only 1.  It was in our home in Brighton that’s about all I know.

Na drugim zdjęciu, na śniegu, Max ma ok. 9 lat, więc ja mam zaledwie roczek. Zdjęcie zostało zrobione koło naszego domu w Brighton – to wszystko co wiem o tym zdjęciu.

14409115_1084484758271851_1456576970_n

Same with number 3 except summer time in Brighton he was 8 or 9.

To samo ze zdjęciem numer 3, z tą różnicą, że było lato i miał wtedy 8 czy 9 lat.

14389808_1084484768271850_808755085_n

Number four Max on Sports day at school which he hated. My Nana took the picture. He was very close to our Nana. I hope he’s with her now.  She was an amazing woman who loved him madly.

Numer cztery to Max podczas Dnia Sportu w szkole, której nie znosił. Zdjęcie zrobiła moja babcia. Był bardzo blisko z naszą babcią. Mam nadzieję, że teraz jest z nią. Była wspaniałą kobieta i kochała go do szaleństwa.

14397891_1084484784938515_1683950367_n

Last one, me, Max, Mum and our baby brother Josh who was born 3 months early and almost died.  So this is when he first came out of the hospital. He was so small my mum kept losing him in that little sleeping bag he’s in.  Max and I where so close as children (and adults) we didn’t like the idea of Josh coming home.  The first thing I did was smack him (I was 2).  So Max and I stuck together. I wanted to be just like him.

Na ostatnim zdjęciu jestem ja, Max, Mama i nasz malutki braciszek Josh, który urodził się 3 miesiące za wcześnie i prawie umarł. Zdjęcie zostało zrobione zaraz po jego wyjściu ze szpitala. Był tak malutki, że znikał w beciku, w którym jest zawinięty. Max i ja byliśmy bardzo blisko jako dzieci (i jako dorośli) i nie podobało nam się, że w domu pojawił się Josh. Pierwszą rzeczą, jaka zrobiłam, to uderzyłam go (miałam 2 lata). Tak więc Max i ja trzymaliśmy się razem. Chciałam być taka jak on.

14429238_1084484828271844_1382944577_n

Becky with her big brother Max.

Becky ze swoim starszym bratem.

14100263_1064096666977327_4135551809584870864_n

Max and Becky- best buddies.

Max i Becky – najlepsi kumple.

14054180_1064096660310661_5458301309160362088_n

Yes we’re a nutty bunch. When Max was younger he was really into wrestling.  And we have a home movie of Max at about 14,  me about 7,  Max was doing wrestling moves with a family friend and he had Max in a head lock.  All you see is me come running from out of nowhere jump on this guys back screaming at the top of my lungs get off my brother or I will kill you! Max just starts laughing his ass off and the family friend looked terrified it’s really funny to watch.

Tak, byliśmy zwariowana gromadką. Kiedy Max był młodszy, fascynował się zapasami. Mamy film, na którym Max ma ok. 14 lat, ja 7 i Max ćwiczy zapasy z przyjacielem rodziny i akurat trzymał Maxa chwytem za głowę. Wtedy wyskakuje znikąd, wskakuje facetowi na plecy drąc się wniebogłosy, żeby puścił mojego brata albo go zabiję! Max zaczyna się śmiać, a znajomy jest wygląda na przestraszonego. Bardzo fajnie się to ogląda.

13939327_1064096663643994_4457251427438646485_n

Becky and baby brother Josh.

Becky i młodszy brat Josh.

1016182_10200741382915366_1364690467_n

I wonder which is the tall one in the family? 🙂

Kto jest najwyższy w rodzinie?

12289636_911034848950177_6319131642357193754_n

Maxwell and his younger brother Joshua.

Maxwell i jego młodszy brat Joshua.

11209625_10205451706750518_5518768419815098735_n

Maxwell with his loves, sister Becky and niece Abby.

Maxwell ze swoją ukochaną siostrą Becky i siostrzenicą Abby.

13781786_1036017383118589_4395987311988225890_n

Becky and her Max.

Becky i jej Max.

13710047_1038269126226748_242393769509567655_n

And Nicola and Abby.

Nicola i Abby.

14429653_1085190978201229_903841327_n