Category Archives: Artwork and Writings

Vanessa on Max’s Art Work ~ Vanessa O dziełach Maxa

“Max did not paint or draw over the past two years. He couldn’t find the time or the peace to do it. He only ever did abstract art. Totally abstract art and rarely colour as he was colour blind. No one at all, except myself and his sister, have any of his art work. He never gave it to anyone. It was far too personal. Any art you have seen anywhere on line is not his.”

W związku z pojawieniem się w sieci obrazów Maxa Spiersa na sprzedaż, Vanessa Bates prostuje nieprawdziwość tych informacji.„Max nie malował i nie rysował od ponad 2 lat. Nie mógł znaleźć na to ani czasu, ani spokoju. Wykonywał tylko abstrakcyjne dzieła. Absolutnie abstrakcyjne wykonanie z minimalną domieszką koloru, ponieważ Max był daltonistą. Nikt poza mną i jego siostrą nie znajduje się w posiadaniu jakichkolwiek jego prac. Nigdy nikomu nie podarował swoich prac, gdyż miały dla niego zbyt osobiste znaczenie. Jakąkolwiek pracę artystyczną, którą widzieliście w Internecie, a której przypisuje się autorstwo Maxa – nie jest jego dziełem.”

“I want to let you who care, and I know there are a lot of us, that Max’s art was complex and precise. Detailed and alive. If you know modern art you will know Miro. When Max was born I put postcards of Miro around his Moses basket. Strangely enough his art followed that style. He was only a month old before those cards were removed. I’m just saying his art is unmistakable It’s him. Not pretty. Complex and raw.”

Piszę do tych, którym zależy na Maxie, a jest was wielu. Dzieła artystyczne Maxa są złożone i wyjątkowe. Dokładnie przemyślane i pełne życia. Jeśli znacie sztukę współczesną to pewnie słyszeliście o Miro. Kiedy Max się urodził, rozłożyłam kartki z dziełami Miro wokół jego posłania. O dziwo sztuka Maxa idealnie wpasowuje się w ten styl. Max miał zaledwie miesiąc, kiedy te kartki zostały sprzątnięte. Mam na myśli, że jego sztuka odzwierciedla jego samego i jest jedyna w swoim rodzaju/ niepowtarzalna. Nie da się jej pomylić z innymi. Jest złożona i doskonała.”

~ Vanessa Bates

February 22, 2017

22 lutego 2017

THIS is Max’s lovely art work.

To jest przepiękne dzieło Maxa.

Story by Max at Five Years Old~ Beware of the V

 

14516400_1758555387752343_6516367892117463065_n

14516421_1758555381085677_6131378235031751338_n

14522822_1758555374419011_8263474470150479505_n

14601046_1758555431085672_7606332785806829100_n

One night a boy was in bed when he saw light beaming through his window and it was around. He looked out of his window and he caught a glance of a flying saucer.  The mountain he got up and went to look what he saw. When went to what is was the women coming out were people but  I noticed that had sort of a V shape on the neck. After that I ran home to tell anyone. Next morning I found out that they were from this  Earth. That they had been bitten by some sort of creature and when they were bitten they were brainwashed! And they came after people to bite their neck. So we would not (trust) any body with a V on their neck.

~Max Spiers

5 Years Old

(circa 1981)