Statement by Vanessa on the Wicked~ OŚWIADCZENIE VANESSY DOT. NIEGODZIWCÓW I OSZUSTÓW

“I adored Max from the minute I looked at his little face. I spoke to him daily throughout his entire life. He shared his deepest thoughts with me and my advice was his clearest guide through life. My children and my family are and always have been my life. More important to me than myself. I am heartbroken without my oldest son and anyone who suggests otherwise is either ignorant or wicked to the core!”

~Vanessa Bates

March 3, 2017

„Uwielbiałam Maxa od pierwszej chwili, kiedy ujrzałam jego maleńką twarz. Rozmawiałam z nim każdego dnia, przez całe jego życie. Dzielił się ze mną swoimi najskrytszymi myślami, a moje rady były dla niego najczystszym drogowskazem w życiu. Moje dzieci i moja rodzina od zawsze są moim całym światem. Są ważniejsi dla mnie, ode mnie samej. Moje serce jest złamane, od kiedy nie ma z nami Maxa. Jeśli ktokolwiek uważa inaczej jest chorym umysłowo ignorantem!”

~Vanessa Bates

3 marca, 2017

I know Vanessa. She has only pure love for her son. Anyway who says otherwise is completely despicable! Anyone who gets “readings, channelings”, what not, where Max APPROVES of this shit is pure evil! He would have a few choice words for these people. Max loved his family with all his heart and protected them by NOT having them in the spotlight. The thing that he would do FOREMOST if he COULD converse after his passing, is REACH OUT TO HIS MOTHER. NOT to some person who thinks they are speaking for him and chatting incessantly about what his wishes are. It is not only irresponsible for people to post this drivel, it is CRUEL. If they really cared about Max they would STOP. This is hurting Max’s loved ones.

~Rosette

Znam mamę Maxa – Vanessę. Jest czystą miłością dla swojego syna. Ktokolwiek twierdzi inaczej, jest zwyczajnie podły! Ktokolwiek uprawia channelingi i próbuje kontaktować się z Maxem (po jego śmierci) BEZ JEGO ZGODY na to gówno – przez takiego kogoś PRZEMAWIA ZŁO w najczystszej postaci! Gdyby Max żył, określiłby to świństwo bardziej dobitnie. Max kochał swoją rodzinę całym swoim sercem i chronił jej prywatności. Jedyną osobą, z którą MAX CHCIAŁBY SIĘ KONTAKTOWAĆ, po swojej śmierci, jest PRZEDE WSZYSTKIM JEGO MATKA. NIE obcy ludzie, którzy jak nawiedzeni uważają, że rozmawiają z Maxem o tym, czego on chce po śmierci. Takie kontakty to TOTALNA BZDURA! Jest to nie tylko nieodpowiedzialne ale absurdalne i nieludzkie. Jeśli takim ludziom i pseudo-przyjaciołom, by zależało na Maxie, ZAPRZESTALIBY tego wariactwa i pozostawili Maxa w spokoju. Takie zachowania ranią Maxa rodzinę i tych, których szczerze kochał.

~Rosette

Psychosis |sīˈkōsəs| noun (pl. psychoses |-ˌsēz| )
a severe mental disorder in which thought and emotions are so impaired that contact is lost with external reality.

These people are so hosted and consumed by their psychosis and obsessed with the idea of using public platforms (their only weaponised ‘friend’), for the purpose of infecting others with it, is a blatantly clear agenda of pure darkness … which never prevails opposite pure light, love and heart. There is no INVERSION tactic that can deflect from or taint Max’s legacy nor the love between mother and son.

The view of the near horizon which these people have already carved out for themselves is indeed, a bleak one.

Ephesians 6:12  For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age,[a] against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.

Much love and protection to Max, his family and to his true and authentic friends. We share something they can not take away or destroy. He made certain of that before he left. They have no sword to bring to their dark battle, only dirty little rocks.

~Sandy

Psychoza, poważne zaburzenie psychiczne, w którym myśli i emocje są tak osłabione/zagubione, że osoba chora traci całkowity kontakt z rzeczywistością.

Psychoza: https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoza

Tacy ludzie stają się ofiarami stanu psychozy, są wręcz opętani i uzależnieni od używania platformy publicznej w celu infekowania innych tym stanem. Jest to rażąco oczywista agenda zła i ciemnej strony mocy.., która nigdy nie przeważy w konfrontacji z mocą czystego światła, miłości i otwartego serca.

Tutaj nie ma prawa bytu ODWROTNOŚCI, która może splamić spuściznę po Maxie a tym bardziej miłości między matką a synem.

Widok najbliższego horyzontu, który tacy ludzie wyrzeźbili dla siebie samych jest w rzeczywistości jedynie posępny i ponury.

List do Efezjan 6:12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Przesyłam mnóstwo miłości i ochrony dla Maxa, jego rodziny i prawdziwych przyjaciół. Dzielimy wspólnie coś niezwykłego, czego oni nie mogą nam zabrać i zniszczyć. Max stworzył tego fundament przed odejściem. Oni nie posiadają mocy miecza po swojej ciemnej stronie walki, jedynie brudne i małe kamyki.

~ Sandy

Vanessa on Max’s Art Work ~ Vanessa O dziełach Maxa

“Max did not paint or draw over the past two years. He couldn’t find the time or the peace to do it. He only ever did abstract art. Totally abstract art and rarely colour as he was colour blind. No one at all, except myself and his sister, have any of his art work. He never gave it to anyone. It was far too personal. Any art you have seen anywhere on line is not his.”

W związku z pojawieniem się w sieci obrazów Maxa Spiersa na sprzedaż, Vanessa Bates prostuje nieprawdziwość tych informacji.„Max nie malował i nie rysował od ponad 2 lat. Nie mógł znaleźć na to ani czasu, ani spokoju. Wykonywał tylko abstrakcyjne dzieła. Absolutnie abstrakcyjne wykonanie z minimalną domieszką koloru, ponieważ Max był daltonistą. Nikt poza mną i jego siostrą nie znajduje się w posiadaniu jakichkolwiek jego prac. Nigdy nikomu nie podarował swoich prac, gdyż miały dla niego zbyt osobiste znaczenie. Jakąkolwiek pracę artystyczną, którą widzieliście w Internecie, a której przypisuje się autorstwo Maxa – nie jest jego dziełem.”

“I want to let you who care, and I know there are a lot of us, that Max’s art was complex and precise. Detailed and alive. If you know modern art you will know Miro. When Max was born I put postcards of Miro around his Moses basket. Strangely enough his art followed that style. He was only a month old before those cards were removed. I’m just saying his art is unmistakable It’s him. Not pretty. Complex and raw.”

Piszę do tych, którym zależy na Maxie, a jest was wielu. Dzieła artystyczne Maxa są złożone i wyjątkowe. Dokładnie przemyślane i pełne życia. Jeśli znacie sztukę współczesną to pewnie słyszeliście o Miro. Kiedy Max się urodził, rozłożyłam kartki z dziełami Miro wokół jego posłania. O dziwo sztuka Maxa idealnie wpasowuje się w ten styl. Max miał zaledwie miesiąc, kiedy te kartki zostały sprzątnięte. Mam na myśli, że jego sztuka odzwierciedla jego samego i jest jedyna w swoim rodzaju/ niepowtarzalna. Nie da się jej pomylić z innymi. Jest złożona i doskonała.”

~ Vanessa Bates

February 22, 2017

22 lutego 2017

THIS is Max’s lovely art work.

To jest przepiękne dzieło Maxa.

Setting the Record Straight Regarding Max ~ Oficjalne Sprostowanie Dotyczy Maxa

There has been so much disinformation and misinformation put out about Max, his family, this website etc. that I wanted to set the record straight.

Ze względu na dużą ilość dezinformacji, która krąży w sieci na temat Maxa, jego rodziny i tej strony internetowej, postanowiłam to wszystko sprostować.

WEBSITE

So, to begin with, this website was made by me (Rosette) for Max, with Max’s blessings. If you need proof of him giving his blessings, he did TWO posts on Facebook where he specifically thanks me for doing this. He also mentions in TWO Christine Hart interviews that a dear friend is making the website for him and he is excited about it. So if you listen to her Max interviews and you go on his Facebook page there are FOUR INSTANCES where he mentions ME and his website. For his regular Facebook friends this is a no brainer. They could see the daily interactions of Max and I and that this is true. I never thought I would have to PROVE this.

 He was very excited about it and it was going to be the next stage in his journey. He was getting very tired of Facebook because of all the fake accounts where people would “spy” on him on there.  There were certain individuals who did this 24/7. It takes a certain mind set for someone to do this. Not very healthy in my opinion. So he was going to use Facebook just to message friends on and the rest of his writings and interactions were going to be on here.

Now certain people were implying that somehow I was making money off of this site. Please show me how I make money off of this site? I don’t have a donate button, I don’t sell anything, I don’t even promote my own work on here. As you can see this site is to give people access to his writings. To give people glimpse’s into who Max was.  How he was a very loved individual. And it’s for his family to speak, give updates on the investigation, acquire information from the public regarding Max etc.

The reason it is also in Polish is because THAT IS WHAT MAX WOULD WANT. He loved the Polish people. He would want the Polish people to have access to his writings as well. So when we received an offer to translate his writings into Polish we gave an emphatic yes! We did also have an offer to translate into French but for whatever reason that person has not come through. If anyone would like to translate into any other languages we would be more than happy to post the translations as well.

STRONA INTERNETOWA

Stronę założyłam ja (Rosette) dla Maxa. Z jego błogosławieństwem oraz przyzwoleniem.

Jeśli ktoś potrzebuje na to dowodów, są 2 posty na FB, gdzie Max dziękuje mi za założenie tej strony. Wspomniał on również o tym w 2 wywiadach z „Christine Hart”, mówiąc: „Jego dobra znajoma tworzy dla niego stronę internetową. On sam jest bardzo podekscytowany tym faktem, że będzie miał wreszcie swoją stronę”.

Dla znajomych Maxa z FB to nic odkrywczego, że założyłam i prowadzę jego stronę.

Widzieli wielokrotnie nasze wspólne konwersacje na FB.

Nigdy nie przypuszczałam, że będę musiała komuś udowadniać fakt mojej znajomości z Maxem i rzetelność prowadzenia tej strony.

Max był bardzo zadowolony, że wreszcie będzie miał stronę, na której będzie dzielił się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem. To był jego największy plan i drugi etap jego działań, których niestety nie doczekał.

W pewnym momencie Max był już zmęczony Facebookiem, ze względu na sporą ilość nieprawdziwych kont, pod którymi ludzie szpiegowali go. Były pewne osoby, które to robiły przez cały czas 24h/7 dni w tygodniu.

Max postanowił używać FB tylko do konwersacji z prawdziwymi znajomymi. Reszta jego wpisów oraz komunikacja z użytkownikami miała znaleźć się właśnie na tej stronie www.

Niektóre osoby sugerują, że zarabiam pieniądze na tej stronie, co nie jest prawdą!

Pokażcie mi w jaki sposób mogę tutaj zarabiać. Nie ma tutaj żadnego odnośnika do „wesprzyj stronę”, nic tutaj nie sprzedaję i też nie promuję tutaj mojej własnej pracy.

Jak sami widzicie, ta strona jest stworzona DLA WAS, byście mieli dostęp do jego zapisków.

Byście mogli zobaczyć jakim był człowiekiem. Ta strona jest również miejscem, w którym jego rodzina może komunikować się z Wami i informować o postępowaniu w śledztwie.

Tutaj również otrzymujemy informacje od społeczeństwa na temat Maxa i jego pracy, którą wykonał przed śmiercią i która miała duży wpływ na wiele osób z różnych stron świata.

Powodem, dla którego tłumaczymy wpisy na język polski jest fakt, że Max z pewnością życzyłby sobie tego, by szersza publiczność mogła dotrzeć do informacji, zawartych na tej stronie. Poza tym Max bardzo polubił Polskę i Polaków.

Więc jeśli otrzymujemy ofertę tłumaczenia jego tekstów na język polski, to z chęcią się na to zgadzamy. Otrzymaliśmy również ofertę tłumaczenia Maxa tekstów na j. francuski. Niestety z jakiś powodów, do tego tłumaczenia nie doszło.

Jeśli ktoś z Was mógłby przetłumaczyć teksty Maxa na języki obce, będziemy Wam niezmiernie wdzięczni i opublikujemy tłumaczenia.

DONATIONS

Now even having to address this shows the massive amounts of negative base energy at work in this world at present. Max’s mum is a teacher. She doesn’t make a lot of money. She didn’t plan ahead for something this tragic to happen.  So caught off guard, a funeral, casket, and burial plot, costs a ton of money! And to top it off, what one would expect would be free, an investigation by authorities into Max’s death, has been anything but! 

So there were three donation funds put up for Max. The first fund was by the mother of Max’s young son, Kieran. This was separate from Vanessa.  This was solely to raise money to help support Max’s son and went straight to the mother of Kieran.

The second fund put up was for a headstone for Max. This was not Vanessa’s idea. Others had the idea and posted the fund. The reason why a headstone was not put on the grave after the burial is because it takes a year for the ground to settle and THEN a headstone could be placed. So people were raising the money to help Vanessa in anticipation of this expense. Now, while this fund was posted Vanessa got a certified letter from the Polish authorities that said to keep the case open she would have to reply immediately and send a thousand pounds! So for one, you would think the case would REMAIN OPEN until the investigation was completed and two, that it should be at the expense of the authorities, which is customary! So Vanessa had to scramble to raise THAT money! This is where David Icke came into the picture and offered the money to keep the case open.

Now the third fund is the one made by Vanessa to hire a Polish lawyer to oversee the case in Poland. Vanessa has a British lawyer, but since Max passed in Poland she has to have BOTH so the legal channels are properly addressed on the Polish side. This money goes directly towards keeping the investigation in Poland on its proper course.

I heard rumor that Vanessa was paid for her story by the British press. UNTRUE. Paid to not say certain things by Miles Johnston of The Bases Project. Again UNTRUE.  Vanessa has not been paid by ANYONE to speak or not to speak. Period! She is a teacher. She does not SEEK media attention. She has only done so to get Max’s story out there to KEEP THE INVESTIGATION INTO MAX’S DEATH going! People have short term memories because if they look back they will see that the media coverage was sparse until middle of October. That the Polish authorities when asked by the media said they KNEW NOTHING ABOUT MAX. So you can see how frustrating this was for Vanessa. She loves her son. She will do anything for her son. So she HAD to go to the media to get the investigation going for Max. NOT to make money. Anyone saying anything negative about Vanessa is doing this out of IGNORANCE. She is doing exactly what any loving mother would do. Period.

WSPARCIE FINANSOWE

Dużo negatywnej energii przeplata się w sprawie tajemniczej śmierci Maxa.

Mama Maxa jest nauczycielką i nie zarabia na tyle, by pokryć koszty związane ze śmiercią syna. Nie planowała przecież jego śmierci. Została zaskoczona, podobnie jak my wszyscy. Koszty związane ze sprowadzeniem ciała syna, pogrzebem, formalnościami, zwyczajnie ją przerosły. Do tego dotychczasowe, nieudolne postępowanie władz, kompletnie nic nie wykazywało.

Powstały zatem 3 akcje związane z finansowym wsparciem.

Pierwsza zbiórka pieniędzy została rozpoczęta przez mamę młodszego synka Maxa – Kierona. Ta akcja nie była związana z Vanessą. Celem tej akcji było zebranie pieniędzy na wsparcie jego synka. Cały dochód z akcji został przekazany matce Kierona.

Druga zbiórka pieniędzy odbyła się w celu zebrania funduszy na nagrobek dla Maxa. Nie był to jednak pomysł Vanessy. Inne osoby wyszły z tą inicjatywą i otworzyły tę drugą akcję.

Nagrobek nie jest jeszcze postawiony, ponieważ potrzeba roku, by ziemia się ułożyła. Dopiero po tym czasie, nagrobek może być postawiony. Tak więc, ludzie zebrali pieniądze na ten cel, by odciążyć mamę Maxa i dołożyć się do nagrobku jej syna.

Podczas drugiej zbiórki pieniędzy na nagrobek, Vanessa otrzymała powiadomienie od polskich władz.

W celu podtrzymania śledztwa Vanessa miała odpowiedzieć na powiadomienie oraz wpłacić 1.000 funtów.

Vanessa musiała stanąć na wysokości zadania, by natychmiastowo zebrać potrzebne pieniądze, by śledztwo nie zostało zamknięte. W tym właśnie momencie David Icke zaoferował pomoc – 1.000 funtów, by sprawa nie została zamknięta.

Trzecia akcja i jedyna, którą zorganizowała Vanessa. Celem zbiórki jest zebranie funduszy na opłacenie polskiego prawnika, który będzie nadzorował sprawę bezpośrednio w Polsce.

Vanessa ma brytyjskiego prawnika. Ze względu jednak na to, że śmierć Maxa nastąpiła w Polsce, tam również jest potrzebny prawnik, by postępowanie prawne zostało uwzględnione w Polsce.

Dotarły do mnie plotki, że Vanessa bierze pieniądze, za udzielone wywiady w brytyjskiej prasie. NIEPRAWDA!

Kolejna plotka, że była opłacona przez Miles Johnston (The Bases Project), by nie mówić niektórych rzeczy. KOLEJNY RAZ NIEPRAWDA!

Vanessa nie została opłacona przez nikogo, by coś mówić lub czegoś nie mówić!

Jest nauczycielką, nie poszukuje medialnego rozgłosu.

Wystąpiła publicznie tylko dlatego, by utrzymać kontynuację śledztwa w sprawie tajemniczej śmierci syna.

Ludzie mają jak widać krótką pamięć. Patrząc wstecz, zobaczycie, że media praktycznie milczały do połowy października. Na zapytanie mediów, władze polskie odpowiedziały, ŻE NIE WIEDZĄ NIC NA TEMAT ŚMIERCI MAXA W POLSCE!

Możecie sobie tylko wyobrazić, jakie to było irytujące dla Vanessy.

Ona kocha swojego syna i zrobi dla niego wszystko, więc poszła do mediów, by nagłośnić sprawę. Dzięki temu śledztwo jest nadal kontynuowane (a śmierć Maxa nie została zamieciona pod dywan).

Vanessa zrobiła to dla swojego syna, nie dla pieniędzy.

Jeśli ktokolwiek wypowiada się negatywnie o mamie Maxa, robi to wyłącznie z czystej niewiedzy.

Vanessa robi dokładnie to, co zrobiłaby na jej miejscu każda, kochająca matka.

DISINFORMATION/MISINFORMATION

One friend commented to me that all these media people are just a bunch of Circle Jerks- going round and round with untruths about Max. Bringing anyone into the fold that can shout the loudest. Not people that really knew him. 

So for anyone that TRULY knew Max would know that he really really CARED about humanity. He would NEVER  put on an “act” and PRETEND that he CARES for people. Some are implying that Max was playing a character with all his presentations and wasn’t genuine. That he was being paid to put on this act. Now this is the most ASININE thing I have ever heard! Anyone that actually KNEW Max knew that he was foremost about the TRUTH. He wanted to help wake people up to the New World Order. To teach people how to break the loop of control. To teach people how to be free. THAT is what Max was truly about. He would NEVER take money and play a part that was AGAINST humanity. EVER. 

Max was NOT working with the Russians as some have implied.

Max was NOT on a secret mission when he went to Cyprus. He went there on HOLIDAY. Nothing sinister. He was taking a break.

Max was NOT about to expose Hillary Clinton. Max had absolutely NO connections to Clinton or Podesta as some are implying.

Max was NOT a UFO expert. He WAS an expert on MK Ultra and Targeted Individuals. THAT is what many of his talks were focused on. 

Max WAS someone who cared about children. He did have insider knowledge on individuals connected to Hollywood. He DID try to expose some of these individuals. Anyone that was a friend of Max on his Facebook would know he regularly discussed these people. So THIS wasn’t something new that got him killed.

At the end of the day what Max WAS, was a threat to the dark energies that control this world. He was gaining momentum. He was gaining in popularity. He was very very happy and had many great plans in mind. He loved life. He loved people. And people loved Max.  He was a natural born leader.  The dark couldn’t have that. They wanted to bury Max. But thanks to his mother, family, friends, and others that were touched by Max, this isn’t going to happen. 

We WILL get justice for Max. We WILL keep his message alive. 

~Rosette

MaxWill~ MaxWell   

Here is Vanessa’s update on the Justgiving Site she posted on November 25th.

“Update. Max’s Polish investigation is officially opened. The Polish prosecutor is questioning all parties linked in any way to his death. This is huge. Big thanks and love to all of you who just wouldn’t give up.” ~ Vanessa

SPRZECZNE INFORMACJE

Wiem od jednego z przyjaciół, że praktycznie wszyscy ludzie, działający w mediach to zwyczajni trolle, którzy rozsiewają bez końca nieprawdziwe informacje o Maxie… a najgłośniej krzyczą Ci, którzy w ogóle go nie znali.

Każdy kto znał Maxa, dobrze wie, że szczerze zależało mu na ludzkości.

Nie udawał i nie pozował, był sobą i pokazywał jak szczerze zależy mu na ludziach.

Niektórzy sugerują, że Max podczas wywiadów, tylko grał swoją rolę i nie był sobą (nie był wiarygodny)… że płacono mu za granie postaci, którą nie był.

Muszę przyznać, że większego absurdu w życiu nie słyszałam!

Każdy kto faktycznie znał Maxa, wie, że przykładał on największą wagę do PRAWDY i sam również był prawdziwy w czynach i słowach.

Chciał pomóc ludziom przebudzić się i przygotować na NWO – nowy porządek świata.

Chciał nauczać ludzi, jak wydostać się z pułapki kontroli i jak być wolnym człowiekiem.

TO JEST CAŁA PRWADA O MAXIE I O TYM, CO PRÓBOWAŁ ROBIĆ.

Max nigdy w życiu nie wziąłby pieniędzy za odgrywanie roli i działanie przeciwko ludzkości!

Max przenigdy nie współpracował z Rosjanami.

Max nie był na tajnej misji, podczas pobytu na Cyprze. Pojechał tam, by wypocząć.

Max nie ma nic wspólnego z aferą Hillary Clinton i nie ma żadnych powiązań ani z nią, ani z Podesta.

MAX NIGDY NIE BYŁ EKSPERTEM OD UFO! Był natomiast ekspertem w dziedzinie kontroli umysłu (MK Ultra) oraz namierzania indywidualnie jednostek (Targeted Individuals).

Na tym też głównie się koncentrował podczas wielu swoich przemówień.

Jemu nie było również obojętne dobro dzieci. Posiadał poufną wiedzę dotyczącą osób, powiązanych z Hollywoodem. Chciał ujawnić fakty dotyczące niektórych osób z tego grona.

Każdy, kto był Maxa znajomym na FB, mógł wiedzieć, że Max często pisał o tych osobach, więc to nie było coś nowego, co doprowadziło do jego śmierci.

Pod koniec swojego życia Max był zagrożeniem dla ciemnych energii, które kontrolują cały świat. Jego działania nabierały tempa, stawał się coraz bardziej popularny.

Był niezwykle szczęśliwy i miał wiele wspaniałych planów.

Kochał życie. Kochał ludzi, a ludzie kochali jego.

Był urodzonym liderem. Ciemna strona mocy nie mogła tego posiadać.

Chcieli go uciszyć, ale dzięki wytrwałości jego matki, rodziny, przyjaciół i osób dotkniętych w pewien mistyczny sposób przez Maxa – nigdy do tego nie dojdzie.

Sprawiedliwości stanie się zadość dla Maxa. Będziemy kontynuować jego przesłanie dla ludzkości.

~Rosette

MaxWill~ MaxWell  

Informacja od Vanessy z dnia 25.11.2016 r.

„Śledztwo w sprawie śmierci Maxa w Polsce jest oficjalnie otwarte. Polski prokurator analizuje wszystkie poszlaki i dowody związane ze śmiercią Maxa. Ogromne podziękowania i moc miłości dla Wszystkich, którzy się nie poddawali”. Vanessa

 

“Attention: Info on the Death of Max Spiers Investigation”~ Uwaga: Informacja dotycząca śledztwa w sprawie śmierci Maxa

Attention: Anyone with any information on the death of Max Spiers please contact us by leaving a comment with your contact info, preferably email,  on this post. We will not make the post public and will contact you. We are working on a time line to help the authorities so anyone with info on Max, especially around Max’s Polish Conference appearance April 23 to 28th and then when he returned to Warsaw from Cyprus, July 12th through the 16th, would be greatly appreciated.

Much appreciated, Rosette

Uwaga: Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące (związane) ze śmiercią Maxa Spiersa, proszone są o pilny kontakt z nami. Twoja wiadomość jest u nas bezpieczna i pozostanie poufna.W celu pozostawienia informacji, które mogą nam pomóc w śledztwie, napisz w komentarzu i koniecznie pozostaw adres email, na który będziemy mogli odpowiedzieć.  Taki post ze zgłoszeniem NIE BĘDZIE opublikowany.Pracujemy nad zebraniem wszelkich informacji i nad ustaleniem chronologii wydarzeń. Każdą osobę, która ma informacje na temat pobytu Maxa w Polsce – bardzo prosimy o kontakt. Chodzi nam głównie o jego pobyt w Polsce:- okres dotyczący konferencji „Projekt Ziemia” 23.IV i po konferencji do 28.IV.2016- okres (po jego powrocie z Cypru), dotyczy pobytu Maxa w Warszawie: 12.VI – 16.VI.2016

Za wszelkie informacje jesteśmy wdzięczni, Rosette

Please Donate for Polish Lawyer to Keep Max’s Investigation Going~ Prosimy o finansowe wsparcie na polskiego adwokata w celu kontynuacji śledztwa, dotyczącego tajemniczej śmierci Maxa na terenie Polski.

*UPDATE FROM VANESSA FEBRUARY 14, 2017*

Inquest delayed as so much more information is emerging. This case is complicated, many people involved. I wish could share details but I cannot for the obvious reasons. Please don’t give up on helping, the lawyer is outstanding. Thank you supporters of Max.

~ Vanessa

If you can donate, even a little, keeps the fight going. Vanessa gave the last of the money to the Polish lawyer. Will need more to keep it going. It shouldn’t be based on money, but for true justice in this day and age that is what is required. Two locations involved, UK and Poland, make for twice as much court proceedings and everything attached to them.

Remember who this is for- MAX.

~Rosette

*UPDATE FROM VANESSA JANUARY 24, 2017*

As many of you know Max SPIERS is involved in a complex case that resulted in his untimely death aged 39 years. His story is easy to find on the Internet and is heartbreaking. He died July 16th, 2016. His inquest is set for February 22nd, 2017. This is before a judge and it is essential that we have as much evidence as possible for his inquest. The $2000 already raised is being used for his Polish legal fees. His Polish lawyer is outstanding and is getting much research done for relatively little money. I need another $2000 to enable this work to continue in Poland. You have been so incredibly generous I know that Max would thank you if he could. As his mother I cannot give up, most of my days are spent trying to get to the truth. He is loved for who he was and for the work he did. Please help us reach the truth and get the justice he deserves.

~Vanessa Bates

https://www.justgiving.com/crowdfunding/vanessa-bates-2

 

*UPDATE FROM VANESSA JANUARY 10, 2017

I want to say again. Thank you all from my heart for your loving and support. Results are being gained for this dear boy. The Polish lawyer is fantastic and just keeps going. News will be slower but it never, ever stops. Patience is the key. I will continue, please do not think quiet means things are slowing down. Love always. Xxx   

 

*UPDATE TO MAX’S POLISH LAWYER FUND* December 2, 2016

Thanks to all of you wonderful souls we have reached 100%!! Our goal has been achieved. You should all feel very good for your donations and loving support. It means the world. Now we are firmly on the road to get justice for Max.  We will update with anything we can that won’t harm the investigation.  We will post the news here. Thank you again for your generosity.     

 

Please donate for Polish Lawyer to Keep Max’s Investigation Going- November 4, 2016

No one likes to ask for money. It is being done out of pure necessity. Vanessa has struggled greatly to keep an investigation alive that should have been on-going without her insistence. But thanks to her hard work and selflessness, by putting herself out there for her son, the case is back on track. Now the only hurdle is the funding for the Polish lawyer who has accepted Max’s case. So please please, anything you can spare to help would be greatly appreciated. 

If the link attached doesn’t work, try the link Sandy added on her comment below. That seems to work!

Much appreciated, Rosette

Nikt nie lubi prosić o pieniądze, ale tym razem nie mamy innego wyjścia. Śmierć Maxa tak nami wstrząsnęła, że nie zostawimy tego bez wyjaśnienia i zrobimy wszystko, by prawda ujrzała światło dnia. Vanessa dzielnie zmagała się, by utrzymać śledztwo w sprawie śmierci Maxa, które powinno być kontynuowane bez jej nalegań. Dzięki jej ciężkiej pracy i bezinteresowności, występując publicznie dla swojego syna, sprawa zaczyna przybierać właściwy kierunek. Obecnie jedynym problemem jest sfinansowanie polskiego prawnika, który podejmie się prowadzenia sprawy Maxa. Prosimy Was zatem o pomoc, która jest nam obecnie niezbędna w poszukiwaniu prawdy. Każde wsparcie się liczy i za każde jesteśmy ogromnie wdzięczni. <3

 Poniżej znajduje się link, pod którym można składać wsparcie finansowe (jakiekolwiek), na kontynuację śledztwa w sprawie tajemniczej śmierci Maxa.

 Z wyrazami wdzięczności, Rosette

https://www.justgiving.com/crowdfunding/vanessa-bates?utm_id=1&utm_term=5jj5PKBGe

max

Witajcie Kochani!

Rozpoczęliśmy zbiórkę 2.000 funtów na opłacenie polskiego adwokata, który zajmie się sprawą wyjaśnienia śmierci Maxa na terenie Polski.

Mamy już adwokata w Anglii, ale musimy zatrudnić również adwokata w Polsce, by kontynuować sprawę.

~ Vanessa Bates

max1

We have come a long way in my son Max Spier’s case.  We desperately need some Polish assistance to get justice for Max.  I am a teacher. I don’t have these funds. Please help me to help Max. He has two sons, a brother with special needs and a sister grieving.  We want the truth to find some peace. ~ Vanessa Bates

Przeszliśmy długą drogę w sprawie śmierci mojego syna Maxa Spiersa. Rozpaczliwie potrzebujemy polskiego wsparcia prawnego, by sprawiedliwości stało się zadość dla Maxa.

Jestem nauczycielką i nie jestem w stanie sama pokryć wszystkich kosztów. Proszę pomóżcie mi pomóc Maxowi. Max ma 2 synków, brata specjalnej troski i siostrę w żałobie.

Poszukujemy prawdy, by zaznać wewnętrznego spokoju.

~ Vanessa Bates

 Sunrise scene

 

Story by Max at Five Years Old~ Beware of the V

 

14516400_1758555387752343_6516367892117463065_n

14516421_1758555381085677_6131378235031751338_n

14522822_1758555374419011_8263474470150479505_n

14601046_1758555431085672_7606332785806829100_n

One night a boy was in bed when he saw light beaming through his window and it was around. He looked out of his window and he caught a glance of a flying saucer.  The mountain he got up and went to look what he saw. When went to what is was the women coming out were people but  I noticed that had sort of a V shape on the neck. After that I ran home to tell anyone. Next morning I found out that they were from this  Earth. That they had been bitten by some sort of creature and when they were bitten they were brainwashed! And they came after people to bite their neck. So we would not (trust) any body with a V on their neck.

~Max Spiers

5 Years Old

(circa 1981)

 

The Determined Ant~ For Max Spiers

A lovely blogger that goes by the name of The Determined Ant, has set up a site for Max as well, which I highly recommend.  From the “About” page, Ant states,